Regulamin

Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa”

znajduje się na terenie wyższej uczelni publicznej i w związku z tym podlega przepisom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Zgodnie z art. 227 tejże ustawy o utrzymanie porządku i bezpieczeństwo na terenie uczelni dba Rektor i tylko na jego wezwanie mogą tutaj wkroczyć służby państwowe odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Nakłada to na organizatorów imprez szczególne obowiązki i wyraża się w zapisach regulaminowych, które w innych lokalach rozrywkowych nie występują. Politechnika Gdańska przeprasza gości Klubu za powstałe w związku z tym niedogodności, licząc na ich wyrozumiałość.