Frequently Asked Questions

  • Podczas organizowanych imprez wstęp do klubu mają osoby pełnoletnie legitymujące się dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Wyjątkiem są koncerty, w których osoby niepełnoletnie mogą brać udział w obecności pełnoletniego opiekuna prawnego, który przed wejściem do klubu wypełni stosowne oświadczenie.
  • Tak. Każda osoba przed wejściem zobligowana jest do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka). Dokument może być okazany fizycznie lub poprzez aplikację mObywatel. Nie akceptujemy zdjęć dokumentów oraz legitymacji szkolnych ze względu na możliwość ich podrobienia.
  • Tak. Szatnia w klubie jest obowiązkowa i BEZPŁATNA. Zachęcamy również do zrobienia zdjęcia numerka, który otrzymacie po oddaniu rzeczy do szatni. Ułatwi to znalezienie Waszych rzeczy w przypadku zgubienia numerka. Każdą z oddanych rzeczy wieszamy na odrębnym wieszaku.